Informatie over online geschillenbeslechting (zogenaamd OS-platform)

Link naar het platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en zijn hiertoe doorgaans ook niet bereid.