Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Löchtermann GmbH & Co. KG

1. Algemeen

1.1 Klanten in de zin van deze algemene voorwaarden (AV) kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn.

1.2 Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een juridisch partnerschap is een partnerschap dat de mogelijkheid heeft om rechten te verwerven en aansprakelijkheden aan te gaan.

1.3 Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Aanbieding, totstandkoming overeenkomst

De door de verkoper in de onlineshop genoemde producten en diensten vormen geen aanbiedingen die voor de verkoper bindend zijn; Het is veeleer een verzoek aan de klant om door het plaatsen van een bestelling een bindend aanbod te doen.

Door de bestelling vanuit het “virtuele winkelwagentje” te verzenden, plaatst de klant een bindende bestelling voor de artikelen die erin zitten. De verkoper bevestigt de ontvangst van deze bestelling onmiddellijk per e-mail aan de klant.

Het koopcontract komt tot stand met de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling in tekstvorm of de levering van de goederen door de verkoper. In dit verband heeft de verkoper het recht om het contractaanbod van de klant binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden.

3. Prijzen, verzendkosten

Alle genoemde prijzen zijn totaalprijzen inclusief BTW of differentiële belasting volgens § 25a UStG plus verzendkosten. De kosten voor verpakking en verzending vindt u bij de betreffende aanbieding.

4. Eigendomsvoorbehoud

De door de verkoper geleverde goederen blijven zijn eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5. Betaalmiddelen; Levering; leveringsbeperkingen; Verzenden; Overdracht van risico

5.1 Voor klanten zijn er verschillende betaalmethoden beschikbaar, die vermeld staan ​​op de betreffende aanbiedingspagina van de verkoper.

5.2 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te geschieden.

5.3 Indien de klant voor betaling een door PayPal aangeboden betaalmethode kiest, wordt de betaling verwerkt via de online betaaldienst PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: " PayPal"), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die u kunt bekijken op het volgende domein: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5.4 Als de klant als betalingsmethode “PayPal-factuur” kiest, draagt ​​de verkoper zijn betalingsvordering op de klant over aan PayPal als onderdeel van een doorlopend factoringcontract. Voordat PayPal de cessieverklaring van de verkoper accepteert, voert PayPal een kredietcontrole uit op basis van de verzonden klantgegevens. In geval van een negatief resultaat van de kredietcontrole behoudt de verkoper zich het recht voor om de klant de betaalmethode “PayPal-factuur” te weigeren. Als PayPal de betaalmethode “PayPal-factuur” toestaat, moet de klant het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan PayPal betalen. Door de cessie van vorderingen kan de klant alleen betalingen met schuldverlossende werking aan PayPal doen. De Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van PayPal's aankoop op rekening zijn van toepassing, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms . De verkoper blijft verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijvoorbeeld over het artikel, de levertijd, klachten enz.), zelfs in geval van cessie van de claim.

5.5 Als u de betaalmethode “SOFORT Transfer” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via “SOFORT” te kunnen betalen, moet de klant een online banking-account geactiveerd hebben voor deelname aan “SOFORT”, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan “SOFORT” bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door “SOFORT” en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode “SOFORT” kan de klant online vinden op https://www.klarna.com/sofort/ herinneren.

5.6 Indien de klant kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaaldienst “Klarna”, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Meer informatie en de voorwaarden van Klarna vindt u in de betalingsinformatie van de verkoper op www.mein-naturstein24.de .

5.7 Levering vindt plaats tegen de verzendkosten vermeld in de artikelomschrijving. Wij zullen u wijzen op eventuele leveringsbeperkingen, indien deze bestaan.

5.8 Indien de klant een consument is, draagt ​​de verkoper in ieder geval het verzendrisico, ongeacht de verzendmethode. Indien de klant ondernemer is, gaan alle risico’s en gevaren van verzending over op de klant zodra de goederen door de verkoper zijn overgedragen aan de aangewezen logistieke partner.

6. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Löchtermann GmbH & Co. KG
DorstenerStr. 37 geb
48734 Reken

Telefoon: 02864 - 336
E-mail: info@loechtermann.de

u op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoon of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) Aan:

Löchtermann GmbH & Co. KG
DorstenerStr. 37 geb
48734 Reken

E-mail: info@loechtermann.de

Hierbij herroep ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de

de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)


……………………..……………………………………………………………………………………………

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

……………………………………………………………………………………………...

Naam van de consument(en) ……..………………………………………………………….

Adres van de consument(en) …………………………………………………………….

Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

…………………………………………………………….……

Datum …………………………….

(*) Schrap wat niet van toepassing is.

7. Notities

7.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

  7.2 Voorkom schade en vervuiling van het product. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.

  7.3 Houd er rekening mee dat het bovengenoemde artikel 7.2 geen voorwaarde is voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

  8. Schadevergoeding bij annulering

  Als de overeenkomst wordt herroepen, moet de klant, in afwijking van artikel 346 lid 2 nr. 3 BGB, een vergoeding betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen, als het waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die nodig is om de goederen te onderzoeken. aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen waren niet noodzakelijk en wij hebben de klant op de hoogte gesteld van zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel 246a § 1 lid 2 zin 1 nummer 1 van de Inleidende wet bij het Burgerlijk Wetboek.

  9. Aansprakelijkheid voor gebreken, garantierechten, aansprakelijkheid

  Voor al onze goederen geldt een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken. Op aansprakelijkheid en garantie zijn de wettelijke regels van toepassing.

  De garantietermijn voor gebruikte artikelen bedraagt ​​12 maanden. Schadeclaims blijven door deze bepaling onaangetast. Eventuele garanties beperken de wettelijke garantieaanspraken niet.

  10. Consumenteninformatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand voor de aankoop van goederen

  10.1 De verkoper is niet onderworpen aan bijzondere gedragscodes die hierboven niet zijn vermeld.

  10.2 De essentiële kenmerken van de door de verkoper aangeboden goederen en de geldigheidsduur van beperkte aanbiedingen zijn te vinden in de individuele productbeschrijvingen binnen het internetaanbod. De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is uitsluitend Duits.

  10.3 Klachten en garantieclaims kunt u indienen op het adres dat vermeld staat in de aanbiederidentificatie. Voor informatie over betaling, levering of afhandeling verwijzen wij u naar de aanbieding.

  10.4 Ik Online winkel Plaats eerst de geselecteerde goederen in de winkelwagen. Nadat u alle gewenste artikelen heeft geselecteerd, kunt u doorgaan met afrekenen. Bent u al klant, dan kunt u inloggen door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Als u een nieuwe klant bent, moet u in de volgende stap uw contactgegevens opgeven. Vervolgens kunt u de gewenste betaal- en verzendmethode kiezen en tenslotte uw bestelling plaatsen door op de knop “Bestellen met betalen” te klikken. Tot die tijd heeft u de mogelijkheid om uw invoer te herkennen, te controleren en indien nodig op de vorige pagina te corrigeren door op de knop "Terug" in uw browser te klikken, of het bestelproces te annuleren door de pagina te verlaten.

  10.5 Opslag van contractteksten in de onlineshop

  De verkoper bewaart de contracttekst na het sluiten van het contract niet en de verkoper stelt de contracttekst niet ter beschikking aan de klant. Nadat het contract is gesloten, sturen wij de klant op het door u opgegeven e-mailadres een orderbevestiging met alle details, waarin u opnieuw op de hoogte wordt gesteld van alle essentiële gegevens van uw bestelling, onze algemene voorwaarden en uw annuleringsbeleid . U heeft de mogelijkheid om zowel de algemene voorwaarden als uw bestelling af te printen met alle gegevens die u tijdens het bestelproces heeft ingevuld. U heeft ook de mogelijkheid om de contracttekst af te drukken via de printfunctie in uw browser. U kunt de contracttekst ook opslaan door met de rechtermuisknop op de website te klikken en deze op uw computer op te slaan. Zodra de bestelling is verwerkt, is de contracttekst niet meer voor u toegankelijk.

  11. Slotbepalingen

  11.1 Op de contractuele relatie tussen verkoper en klant en op de desbetreffende voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Als de klant een consument is, blijven de toepasselijke wettelijke regelingen en rechten ten gunste van de consument onder het recht van het woonland van de klant door deze overeenkomst onaangetast. De toepassing van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

  11.2 Indien voornoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk geen onderdeel zijn geworden van de overeenkomst of niet van kracht zijn, blijft de overeenkomst voor het overige van kracht. Voor zover de bepalingen geen onderdeel zijn geworden van de overeenkomst of geen werking meer hebben, is de inhoud van de overeenkomst gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

  12. Informatie voor consumenten over buitengerechtelijke geschillenbeslechting

  12.1 Informatieplicht volgens de ODR-verordening (art. 14 lid 1 ODR-VO)

  Link naar het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr Ons e-mailadres is: info@loechtermann.de

  12.2 Informatieplicht volgens de Wet op de consumentengeschillenbeslechting (artikel 36 VSBG)

  Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en zijn daartoe doorgaans ook niet bereid.